PLAN COMUNITARIO DE TEIS

Representante legal: EDUARDO GARCÍA CRESPO
C.I.F: G36791960
Coordinador técnico: Mª Genoveva Cordeiro Bermúdez

CONTACTO

Dirección:
RÚA COUTADAS, Nº 59
36207 - TEIS-VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-281670 Móvil: 659551265
Fax: 986-281670
Email: planteis@yahoo.es
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

O Plan Comunitario é unha Entidade sen ánimo de lucro que auna persoas, colectivos e asociación de todo tipo(Anpas, a.veciñais, deportivas, culturais, medioambientais...). Créase coma un xeito de acción coordinada do barrio ante unha problemática común; Tratando de ofertar alternativas dende os propios recursos do barrio Procurando a mellora da calidade vida dos propios individuos afectados e da poboación en xeral e Tentando implicar a poboación na resolución dos seus propios problemas. Establecese como unha coordinadora de barrio . Esta metodoloxía de traballo pemite o contacto directo e o coñecemento contínuo da comunidade, facilitando a investigación soial na búsqueda de obxectivos de acción, procurando o seguemento da metodoloxía comunitaria e a potenciación dos colectivos e pesoas como fín xeral e factor de prevención esencial.

A quién va dirigido:

Os programas do Plan Comunitario van dirixidos á poboación xeral, trabállase de xeito integrador en todos os ámbitos de actuación(educación, saúde, ocio...)e intervense con todos os sectores poboacinais (infancia, maiores,mocidade,muller...), incidindo naqueles máis desfavorecidos socialmente.

Quién puede colaborar:

O único requisito indispensable para colaborar é ter interese e vontade por mellorar a calidade de vida do Barrio. O coñecemento do territorio e as habilidades requeridas para cada programa que se detalla a continuación, facilitarase na propia entidade. OS PROGRAMAS NOS QUE SE PODE COLABORAR SON: .-Obradoiros socioeducativos mediambientais para nenos e nenas de primaria nas escolas .-saídas ao monte da Madroa. .- Obradoiros participativos e dinámicos para mozos e mozas nas escolas .- Espazos de apoio Educativo para os nenos e nenas .- Organización de actos lúdicos: entroido, maios, letras galegas, saídas realización de obradoiros, .... .- Creación de espazos de socialización e aprendizaxe .-Obradoiros de coñecemento do contorno, festas populares. OBRADOIROS SOCIOEDUCATIVOS MEDIAMBIENTAIS NA ESCOLA: Cara a comprometer aos nen@s no proceso de recuperación medioambiental do monte de Teis e informar e sensibilizar aos Pais e nais. LUDO-PAM TEIS: Trátase de crear un espazo de lecer alternativo para os nenos/as de Teis cara a conseguir unha efectiva integración dos nenos/as en risco de exclusión social nas actividades de lecer; .-Crear ou consolidar segundo os casos un espazo de apoio e derivación de rapaces/as en situacións especiais detectadas por profesionais do barrio, servizos colaboradores? .-Implicar á comunidade na educación non formal dos pequenos/as en situación ou risco de exclusión PROGRAMA PARA MULLERES INMIGRANTES: .-Visibilizar ás mulleres inmigrantes do barrio aumentando a súa integración social. .-Dotar ás mulleres inmigrantes do barrio das competencias básicas de lecto-escritura. .-Crear espazos de convivencia interxeracional e intercultural valorizando todas as culturas

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado