RESIDENCIA PAZ Y BIEN

Representante legal: MERCEDES VÁZQUEZ PÁRAMO
C.I.F: R3600091G
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
RÚA SARABIA, 8
36700 - TUI - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-600711 Móvil: 986-603675
Fax: 986-603093
Email: pazybien@planalfa.es
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quiénes somos: A Residencia ?PAZ y BIEN? é un establecemento social-asistencial sen ánimo de lucro, é un Centro destinado á vivenda permanente e común no que se presta unha asistencia integral e continuada ás persoas maiores, cunha capacidade para atender a 72 residentes, 32 válidos e 40 asistidos. A Residencia ?PAZ y BIEN? pertence á ?Congregación de las Hermanas Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada Concepción?, con número de rexistro coma entidade prestadora de Servicios Sociais, da Xunta de Galicia, nº : 131-PO-032-G-01. O noso modelo de xestión está determinado polas disposicións legais e polos principios e criterios da nosa Congregación.
A quién va dirigido: A Residencia ?PAZ y BIEN? pretende: 1. Acoller ás persoas maiores de ámbolos sexos que, necesitando protección e asistencia física, social ou moral, poidan ser admitidas segundo as normas deste Centro. 2. Ofrecelos seus servicios aos residentes segundo o estilo dos nosos Fundadores. 3. Brindar aos residentes, con todo o respecto aos seus dereitos, aos seus familiares e á sociedade o noso estilo de atención aos anciáns. 4. Cubrir non solo as necesidades máis elementais, senón tamén, responder a aquelas outras dimensións espirituais, culturais e recreativas que faciliten o seu maior benestar.
Quién puede colaborar: Persoas activas e dinámicas que lle guste tratar con persoas maiores.
Población destinataria según segmento de edad
Maior
Áreas de intervención
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado