VOLUNTARIADO PENITENCIARIO LUCENSE

Representante legal:
C.I.F: G27117381
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
RUA RÍO CABE, 71
27003 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982229759 Móvil:
Fax: 982229759
Email: penitenciariolu@telefonica.net
Nº de voluntarios: 23

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Somos unha asociación que funciona desde 1988 xestionando a ACOLLIDA-RESIDENCIA de presos en permisos penitenciarios, carentes de vinculación familiar, deteriorada ou afastada.
A quién va dirigido: Presos de Bonxe, Monterroso e Teixeiro Persoas que acaban de saír do cárcere Familiares dos anteriores
Quién puede colaborar: Calquera persoa despois de facer unhas xornadas de formación que organiza a Asociación
Población destinataria según segmento de edad
Adulta
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado