FUNDACION CIBERVOLUNTARIOS

Representante legal: ANGEL DE LA RIVA RODRIGUEZ
C.I.F: G84410158
Coordinador técnico: ANGEL DE LA RIVA

CONTACTO

Dirección:
RUA REAL, 20 - 2º A
15003 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 216 363 Móvil:
Fax: 981 200 535
Email: galicia@cibervoluntarios.org
Nº de voluntarios: 18

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A Fundación Cibervoluntarios é unha entidade sen ánimo de lucro que ten como fin principal utilizar as Novas Tecnoloxías como medio para solucionar problemas sociais de fondo. Por iso, día a día traballamos para conseguir que todas as persoas teñan, por igual, a oportunidade de acceder, coñecer e utilizar as novas tecnoloxías co fin de paliar a coñedida como "fenda dixital" e fomentar a sociedade do coñecemento. En tanto, nós queremos romper a "fenda dixital" como paso previo e necesario ao cumprimento da nosa misión fundamental, que non é outra que poder actuar desde a rede e que os nosos voluntarios poidan proveer de axuda e servizos a aqueles que unha vez rota a "fenda", teñan a posibilidade de mellorar a súa situación e de obter beneficios a través da rede. No obstante, nós queremos romper a "fenda dixital" como paso previo e necesario ai cumprimento da nosa misión fundamental, que non é outra que poder actuar desde a rede e que os nosos voluntarios poidan ayudar e ofrecer servizos a aqueles que unha vez rota a "fenda", teñan a posibilidade de mellorar a su situación e de obter beneficios a través da red.

A quién va dirigido:

Colectivos que poidan estar excluídos da sociedade da información por razóns de xénero, idade, contorno profesional e social, falta de tempo, motivación e/ou recursos materiais ou económicos, coñecementos ou habilidades.

Quién puede colaborar:

Somos unha rede de voluntarios/as capaces de contribuír, cos nosos coñecementos, entusiasmo e solidariedade, ao fomento da sociedade da información e do coñecemento. Destacamos por ser persoas curiosas, con ganas de aprender e paixón por compartir. O cibervoluntariado é unha rede de voluntarios e voluntarias capaces de levar e transmitir os seus coñecementos de Internet, especialmente a aqueles colectivos con perigo de exclusión digital ou dificultades de acceso ao medio. En definitiva pretendemos que as novas tecnoloxías, non só deixen de crear novas barreiras socioculturais, senón que sexa o medio polo cal se contribúa a romper as existentes.

Población destinataria según segmento de edad
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado