ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS PAÍS DE RIÓS

Representante legal: Mª ÉLIDA GARCÍA FERNÁNDEZ
C.I.F: G32284747
Coordinador técnico: