ASOCIACIÓN GALLEGA PARA LA ASISTENCIA E INVESTIGACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD, TP GALICIA

Representante legal: GERMAN MEDINA SANCHEZ
C.I.F: G70021571
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
RÚA BERLÍN, 13
15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981 943 503 Móvil: 639 215 630
Fax: 981 943 503
Email: tpgalicia@yahoo.es
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A Asociación TP-GALICIA é unha entidade non lucrativa de ámbito autonómico adicada a asistencia e investigación dos Trastornos da Personalidade (TP). Está formada por familias de afectados por estos trastornos. Foi creada no 2005 e ten súa sede en Santiago de Compostela. Os obxetivos son orientar, asesorar e apoiar ás familias e persoas que sufren estos trastornos, difusión social da problemática destas patoloxías que eviten a estigmatización das persoas afectadas e axuden a mellorar a calidade asistencial e as infraestructuras necesarias para sua debida atención e tratamiento.

A quién va dirigido:

Os familiares de persoas afectadas por un trastorno de personalidade e os afectados por un trastorno de personalidade.

Quién puede colaborar:

Calquera persoa sensibilizada con este tipo de problemática mental.

Población destinataria según segmento de edad
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado