ASOCIACIÓN DE MOVILIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

Representante legal: MAXIMINO CID FERRO
C.I.F: G32370538
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
RUA CUMIAL, 4 - SEIXALVO
32970 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 636 259 929 Móvil:
Fax: 988 218 463
Email: pat-galicia@pat-apat.org
Nº de voluntarios: 42

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A delegación en Galicia da Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T conta no Concello de Ourense con un grupo de traballo de educación para a seguridade vial, VOLUNTARIO e MULTIDISCIPLINAR, composto por bombeiros/as, técnicas en prevención de drogodependencias, ATS DUE, pedagogas, educadoras, psicólogos/as, avogados e policías locais. Autores de diferentes accións de prevención de accidentes de tráfico: - P0nte un 0 en alcohol, novembro 2005 e maio/xuño de 2006. Dirixido a mozos/as-adultos/as condutores/as nas noites das fins de semana. Premio Barcelona de seguridade vial 2005. - Asinantes da Carta Europea de Seguridade Viaria co Concello de Ourense dende decembro de 2005. - Participación nos Grupos de Traballo de Educación Vial para persoas adultas da Dirección Xeral de Tráfico, 2004, 2005, 2006 e 2007. - Celebración do día Mundial de Vítimas e Afectados por Accidentes de Tráfico, novembro 2005, 2006 e 2007. - Celebración da I SEMANA MUNDIAL DA SEGURIDADE VIARIA, abril 2007. - ?Déixate Ver? (Déjate Ver), 2005 e 2006. Dirixido a adultos/as peóns na mobilidade urbana, distinción especial do xurado nos premios Barcelona de Seguridade Viaria 2006. - ?Conduce Docemente, 2006/2007. Dirixido a condutores/as e familias, nos masivos desprazamentos interurbáns. Englóbase na ?operación saída tráfico verán? e na entrada en vigor do sistema de conducir por puntos. - ?Programa de educación viaria para Inmigrantes, integración e cidade educadora?, 2004/2006, premio Barcelona de Seguridade Vial 2007. - ?Estudio sobre a influencia do alcohol na condución?, 2007, englóbase na operación saída tráfico verán. - ?EnBICIate? campaña de sensibilización e mobilidade segura da bicicleta na cidade. 2007. - Proxecto moucho. Dezembro 2007 ata xuño do 2008. - Xornadas ?Dous de Fronte?. Universidade de Vigo, maio 2008. - INTEGRALIZA INTEGRALIZA. Xornada de Integración Vial e interculturalidade, maio 2008. Elaboración de diferente material didáctico: Unidades didácticas específicas para os programas levados a cabo. Xogo didáctico ?La Antinoticia?. (Publicado pola Dirección Xeral de Tráfico) Creadores do CD musical ?Percorrido? (Recorrido), Lamatumbá. Publicado pola Dirección Xeral de Tráfico. Comunicantes en diferentes congresos de educación e seguridade vial: Xornadas de Prevención do Uso do Alcohol e das Drogas na Conducción, Ourense, novembro 2004. Congreso rexional de educación vial de Castela e León, maio de 2006. Curso de Verán da Universidade de Salamanca, xullo 2006. Congreso nacional sobre Saúde e Seguridade Vial, Observatorio Nacional da Dirección Xeral de Tráfico, Santillana del Mar, Santander, novembro de 2006 e novembro 2007. Educación Vial para Adultos, Dirección Xeral de Tráfico, Centro Superior de Educación Vial, Salamanca, maio 2004 e setembro de 2005, Benidorm, xuño 2006 e Madrid, decembro 2007. Salón Internacional do Automóvil de Galiza. SIGA 2007, Silleda, Pontevedra, septembro 2007. VI Xornadas de Seguridade Vial, A Coruña, novembro 2007. Conmemoración Internacional da Muller Traballadora, ?Comportamento viário e xénero?. Concello de Ourense, marzo 2008. Congreso Galego do Voluntariado, Santiago, A Coruña, abril 20008. Xornadas de prevención de accidentes Laborais, Ourense, maio 2008. Semana do MAIOR, Concello Ourense, maio 2008.

A quién va dirigido:

xóvenes condutores, adultos, maiores e grupos en risco de exclusión social

Quién puede colaborar:

profesionais do ámbito dos accidentes de tráfico como policías locais,nacionais, guardia civil bombeiros, enfermeiros, avogados... e outros profesionais como educadores, psicoólogos, pedagogos....

Población destinataria según segmento de edad
Xuvenil
Adulta
Maior
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social