ASOCIACIÓN CULTURAL A MASCARA NA PICOTA

Representante legal: MARIA TERESA PEREZ ALVAREZ
C.I.F: G32376493
Coordinador técnico: