ASOCIACIÓN MULTICULTURAL SINFRONTERAS

Representante legal: ABDOULAYE BILAL TRAORE
C.I.F: G36444172
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
RUA CASIMIRO GOMEZ, 7 BAIXO
36002 - PONTEVEDRA - PONTEVEDRA
Teléfono: Móvil: 686 929 671
Fax:
Email: asinfronteras@hotmail.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Artigo 1°. Constitúese en Pontevedra unha asociación sen ánimo de lucro que se denomina Asociación multicultural SINFRONTERAS. Artigo 2°. - Son fins principais da Asociación Multicultural SINFRONTERAS: A) Fomentar o achegamento, coñecemento e respecto entre as diferentes comunidades culturais a través de actividades diversas. (Especificadas no artigo 3°) B) Favorecer a convivencia pacífica e creativa entre as distintas comunidades, actuando como mediadores en caso de darse conflitos entre comunidades de distinta procedencia cultural. C) Traballar pola erradicación da discriminación social por motivos culturais. D) Fomentar a participación social activa das distintas comunidades, aínda das moi minoritarias. E) Resaltar a riqueza que para a sociedade no seu conxunto entraña a diversidade cultural, facendo fincapé en que é máis o que nos une que o que nos separa, pois no fundamental somos iguais. F) Fomentar o respecto aos DEREITOS HUMANOS e LABORAIS como prioridade en calquera medio cultural. G) Fomentar o respecto ao patrimonio histórico-artístico, cultural e natural, que non só pertence á humanidade actual senón tamén ás xeracións futuras.

A quién va dirigido:

Artigo 3°. Para levar a cabo os seus fins a Asociación multicultural SINFRONTERAS poderá realizar as seguintes actividades: A) < strong>Espectáculos de música, teatro, danza e calquera arte escénica en xeral. B) < strong>Talleres de instrumentos musicais diversos, danza, artes plásticas e escénicas en xeral. C)Actividades recreativas enfocadas á educación para a convivencia multicultural' e o respecto aos dereitos humanos e < strong>á defensa do patrimonio histórico-artístico e natural en escolas de Ensino Primario, Educación Secundaria, Formación Profesional, universidades etc. D) < strong>Animación socio cultural en colexios, campamentos, encontros, convencións etc... E) < strong>Encuentros multiculturales, de ámbito local, estatal e/ou internacional, de calquera tipo (recreativos, sociais, culturais, gastronómicos, cientifícos, deportivos etc. F) Conferencias, en foros de debate, artigos e intervencións en calquera medio de comunicación etc... sobre os distintos aspectos da convivencia multicultural e o respecto aos dereitos humanos e ao patrimonio histórico-artístico e natural. G) Asesoramento legal gratuíto a individuos e comunidades que non dispoñan de medios económicos e que o precisen para lograr unha mellor participación social.

Quién puede colaborar:

Quen o desexe.

Población destinataria según segmento de edad
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado