ASOCIACIÓN DA PROMOCIÓN DA MULLER LIBERANZA

Representante legal: CARMEN ESPERANTE CAROU
C.I.F: G15903768
Coordinador técnico: MARTA PINTOS MAGDALENA