ASOCIACIÓN APES, PARA A PREVENCIÓN E A EDUCACIÓN SOCIAL

Representante legal: Patricia Vázquez Quintela
C.I.F: G32383549
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
Rúa Marcelo Macías nº26 baixo
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988107629 Móvil:
Fax:
Email: info@apesasociacion.org
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A Asociación para a Prevención e a Educación Social é unha entidade que ten como obxectivos o desenvolvemento socioeducativo de persoas que se atopan nalguna situación de dificultade social (desemprego, exclusión, pobreza, victimización). A promoción e apoio das persoas para potenciar a integración laboral e a participación social na comunidade. De forma especial, a atención aos comportamentos predelictivos e delictivos; asistindo a persoas reclusas e exreclusas no proceso de reinserción social e laboral para a súa rehabilitación social en colaboración con institucións penitenciarias e deseñando estratexias de protección da infancia e a xuventude ante condutas de risco.

A quién va dirigido:
Quién puede colaborar:

Persoas que pola súa formación (psicoloxía, educación social, traballo social, psicopedagoxía, integración social,criminoloxía, etc), experiencia ou coñecementos, teñan interese en traballar na prevención da delincuencia e as conductas asociadas. Desenvolvendo actividades dentro de prisión, en centros escolares e en materia de emprego.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado