ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO O MENCER

Representante legal: JOSE LUIS FACTOR RODRÍGUEZ
C.I.F: G94061421
Coordinador técnico: