ASOCIACIÓN VECIÑAL, XUVENIL E CULTURAL DE ARCEO

Representante legal: JUAN JOSE GARCIA DURO
C.I.F: G70296397
Coordinador técnico: JUAN JOSE GARCIA DURO