AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL DO CONCELLO DE MUGARDOS

Representante legal: XOSE FERNANDEZ BARCIA
C.I.F: G15654304
Coordinador técnico: JUAN CARLOS GARCIA PARDO