FADEMGA, PLENA INCLUSIÓN GALICIA (Federación Gallega de Asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo)

Representante legal: ELADIO FERNANDEZ PEREZ
C.I.F: G36620037
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
VIA PASTEUR 53-A PLG DO TAMBRE
15890 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981519650 Móvil:
Fax: 981519651
Email: administracion@fademga.org
Nº de voluntarios: 26

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

FADEMGA Plena inclusión Galicia é a Federación galega de asociacións en favor das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. Somos unha organización non gubernamental e sen ánimo de lucro. Constituida como tal o 14 de xullo de 1979,como resultado da unión de 6 entidades. Na actualidade contamos con 40 entidades federadas

A quién va dirigido:

A nosa Misión é promover (en consoancia co Código Ético e cos valores do movemento asociativo Plena inclusión) que se creen as condicións necesarias para que as organizacións membro melloren a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e do desenvolvemento e das súas familias en Galicia. O O seu obxectivo é a promooción das persoas con discapacidade intelectual, tal e como se reflexa no seus estatutos.

Quién puede colaborar:
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado