ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO LIÑO

Representante legal: CARMEN RIVEIRO FERREIRO
C.I.F: G15437536
Coordinador técnico: