ASOCIACIÓN DIVERSIDADES

Representante legal: AMPARO RAMILO COSTAS
C.I.F: G27783950
Coordinador técnico: SANTIAGO GONZALEZ AVION

CONTACTO

Dirección:
Velazquez Moreno, 9 - oficina 313
36201 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 886117990 Móvil:
Fax: 986222446
Email: info@diversidades.org
Nº de voluntarios: 7

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Somos unha organización formada por un equipo de profesionais con máis de vinte anos de experiencia no ámbito da intervención social en contextos de diversidade cultural. Tamén somos un pequeno grupo de persoas voluntarias con anceio de colaborar a construír a convivencia intercultural.

A quién va dirigido:

Persoas en risco de exclusión social, nomeadamente de orixe estranxeiro ou con diversidade cultural.

Quién puede colaborar:

Calquera persoa maior de 18 anos ou menores de 16 con autorización paterna.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado