ASOCIACIÓN GALEGA DE CUSTODIA DO TERRITORIO

Representante legal: Roberto Jesús Hermida Lorenzo
C.I.F: G27392703
Coordinador técnico: