CONCELLO DE ALFOZ

Representante legal: JORGE VAL DÍAZ
C.I.F: P2700200E
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
Lg A Seara , s/n - 27775 San Pedro de Mor
27776 - ALFOZ - LUGO
Teléfono: 982558581 Móvil:
Fax: 982558504
Email: tatiana.alfoz@eidolocal.es
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quiénes somos: A área de actuación na que se enmarcará a acción da persoa voluntaria é a área de CULTURA, e máis concretamente as actividades "Educativas e culturais", de "Defensa do patrimonio cultural" e de "Lecer e tempo libre".
A quién va dirigido: O programa vai dirixido a toda a poboación en xeral, así como a asociacións e visitantes estivais que recibe o municipio cada ano.
Quién puede colaborar: Para o desenvolvemento da actividade precísase da colaboración dunha persoa voluntaria, para a cal non se require unha cualificación profesional ou formación académica concretas.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado