CONCELLO DE ALFOZ

Representante legal: JORGE VAL DÍAZ
C.I.F: P2700200E
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Lg A Seara , s/n - 27775 San Pedro de Mor
27776 - ALFOZ - LUGO
Teléfono: 982558581 Móbil:
Fax: 982558504
Email: tatiana.alfoz@eidolocal.es
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quen somos: A área de actuación na que se enmarcará a acción da persoa voluntaria é a área de CULTURA, e máis concretamente as actividades "Educativas e culturais", de "Defensa do patrimonio cultural" e de "Lecer e tempo libre".
A quen vai dirixida: O programa vai dirixido a toda a poboación en xeral, así como a asociacións e visitantes estivais que recibe o municipio cada ano.
Quen pode colaborar: Para o desenvolvemento da actividade precísase da colaboración dunha persoa voluntaria, para a cal non se require unha cualificación profesional ou formación académica concretas.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado