ASOCIACIÓN BOIRENSE DE EMPRESARIOS E PROFESIONAIS AUTÓNOMOS

Representante legal: Óscar España Fernández
C.I.F: G15326820
Coordinador técnico: