CPR PLURILINGÜE LA SALLE FERROL

Representante legal: Mª Teresa Filgueiras Cortés
C.I.F: R1500082A
Coordinador técnico: