FUNDACIÓN EDUCATIVA E SOCIAL DIGNIDADE

Representante legal: Fernando Pérez Lozano
C.I.F: G27473677
Coordinador técnico: Esther Sálamo Rodríguez

CONTACTO

Dirección:
R/Perpetuo Socorro nº44, 4ºA
27003 - Lugo - LUGO
Teléfono: 982254631 Móvil: 657867776
Fax: 982873493
Email: example84@example.com
Nº de voluntarios: 17

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A Fundación Educativa e Social Dignidade é unha organización non lucrativa constituida no ano 2015, que ten entre os seus obxectivos principais a colaboración social en materia educativa da mocidade, principalmente en colectivos máis suscpetibles de ser vítimas da pobreza ou da marxinación social.

A quién va dirigido:

Persoas que padezan problemas de pobreza, marxinación, sen distinción de sexo, idade, raza, relixión ou ideoloxía, facendo una especial énfase no traballo con menores e mozos en dificultade social e familiar que sofren algún tipo de exclusión social.

Quién puede colaborar:

Persoas maiores de 18 anos.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado