PROVIVIENDA

Representante legal: EDUARDO GUTIERREZ SANZ
C.I.F: G79408696
Coordinador técnico: Ana Pardo Fernández

CONTACTO

Dirección:
RUA SANJURJO BADÍA, 103 ENTRES DCHA
36207 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986519106 Móvil:
Fax:
Email: juridico@provivienda.org
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Provivienda é unha asociación que nace en Madrid no ano 1989 para mellorar a realidade socio residencial daquelas personas que se atopan nunha situación de maior vulnerabilidade. En febreiro do 2017 comezamos a traballar en Galicia donde na actualidade contamos con proxectos na cidade de Vigo e na Coruña.

A quién va dirigido:

Atendemos a calquera persona que poida ter dificultades no acceso a unha vivenda digna, sempre a través de derivación dos servicios sociais municipais ou outras entidades sociais. En programas específicos o xeito de acceso ven determinado pola entidade financiadora.

Quién puede colaborar:

Calquera persoa con gañas de compartir tempo e actividades con personas que poden estar atravesando unha situación complexa ou que se atopan en proceso de integración na cidade.

Población destinataria según segmento de edad
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado