ASOCIACIÓN ASISTENCIAL TDAH SALNÉS

Representante legal: REBECA MARÍA CAMEÁN GARCÍA
C.I.F: G94125648
Coordinador técnico: EVA MARIA SILVA NOAL

CONTACTO

Dirección:
RUA CASTELAO Nº13 1º(Dentro Pabellón Castelao)
36600 - VILAGARCÍA DE AROUSA - PONTEVEDRA
Teléfono: 658238472 Móvil: 658238472
Fax:
Email: tdahsalnes@gmail.com
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Somos unha asociación sen ánimo de lucro, formada por pais, nais, familiares e afectados polo trastorno TDAH que traballan pola defensa e salvaguarda os dereitos das persoas con hiperactividad e déficit de atención para facilitarlle a integración na sociedade.

A quién va dirigido:

Afectados polo TDAH, achegados e familiares, profesionais da educación e saúde mental, e interesados en colaborar e informarse no trastorno de Déficti de Atención e Hiperactividad.

Quién puede colaborar:

Dende profesionais da educación, de ámbito sociocomunitario, sanitario, ata calquer interesado no noso proxecto, con ganas de traballar, coñecer xente, colaborar, aportar novas ideas e formarse!

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado