ASOCIACIÓN FONTE DA VIRXE DE FAMILIARES E AMIGOS DOS ENFERMOS MENTAIS

Representante legal: Mª Mar Piñeiro Sobrido
C.I.F: G15474562
Coordinador técnico: