CONGREGACIÓN DE LAS HIJAS DEL DIVINO CELO - ROGACIONISTAS

Representante legal: Martina Sendino del Olmo
C.I.F: R0800037D
Coordinador técnico: JESUS A IGLESIAS VAZQUEZ

CONTACTO

Dirección:
Rúa Barridal, 8
27880 - Burela - LUGO
Teléfono: 982585229 Móvil: 619829436
Fax: 982580696
Email: burela@hijasdivinocelo.com
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

As Fillas do Divino Celo - Rogacionistas somos unha Congregación relixiosa católica fundada en 1887 e que estamos presentes nos 5 continentes. Temos como parte do noso carisma fundacional a axuda á infancia, á xuventude e ás persoas en perigo de exclusión sen ánimo de lucro.

A quién va dirigido:

O obxectivo dos nosos centros e proxectos é a integración social dos nenos, dos mozos e das persoas en situación de risco ou desamparo ás que acompañamos de forma eficaz e positiva, impulsando a súa autonomía e emancipación en igualdade de dereitos e obrigacións co resto dos xoves e das persoas que conformamos a sociedade galega.

Quién puede colaborar:

A persoas xoves e adultos con equilibrio emocional que desexen acompañar a nenos, xoves e persoas en exclusión social.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Responsabilidad social corporativa