ASOCIACIÓN SOBRE RODAS

Representante legal: Cristina Iglesias Pérez
C.I.F: G70224514
Coordinador técnico: Cristina Iglesias Pérez

CONTACTO

Dirección:
Avenida de España, 13 B
15350 - Cedeira - A CORUÑA
Teléfono: 646287896 Móvil: 646287896
Fax:
Email: asociacionsobrerodas@hotmail.com
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quiénes somos:
 • Somos unha asociación sen ánimo de lucro que se fundou no ano 2009 para sensibilizar a opinión pública encol das problemáticas das persoas con diverdidade.
 • Estamos rexistrados como RUEPSS e como tal realizamos unha promoción social ( laboral, cultural, deportiva, informativa, recreativa, ...)
 • Queremos promover a reacción dun servizo de información e orientación e potenciar o aceso ó mundo laboral.
 • Desenrolamos todo tipo de actividades socio-culturais, 
 • Colaboramos con outras entidades de iniciativa social que melloren a calidade de vida dos asociados.
 • Recoñecemos a labor das persoas e entidades que traballen en pro das persoas con calquer tipo e diversidade.
A quién va dirigido:
 • Persoas con diverdisidade funcional
 • Familiares, coidadores... de persoas con diversidade
 • Neno/as, mulleres e persoas residentes en zoas rurais.
 • Persoas Vulnerables
Quién puede colaborar:
 • Carquer persoa que esteña interesaeda en mellorar a alidade de vida dos colectivos ós que representamos.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado