ASOCIACIÓN ANTONIO NOCHE

Representante legal: ROSA CELIA OTERO RAÑA
C.I.F: G15210388
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
AVDA. DA CONCORDIA, 178, BAIXO
15009 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-134177 Móvil:
Fax: 981-134177
Email: asociacionantonionoche@hotmail.com
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quiénes somos:
A quién va dirigido:

Actualmente a asociación desenvolve a sua labor atendendo a núcleos de poboación que non teñen igualdade de oportunidades en canto ó acceso ós recursos da comunidade e que se atópan nunha situación marxinal que lles impide a sua integración social e/ou laboral. Calquera persoa que se atope nunha situación socialmente desfavorecida (persoas con problemática de drogodependencias, con problemas xudiciais, minorías étnicas, inmigrantes?) pode beneficiarse dos recursos dos que dispón esta Asociación.

Quién puede colaborar:
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado