ASOCIACIÓN BENÉFICA SOCIAL DE PADRES Y AMIGOS LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR

Representante legal: JOSE FERNANDO SANTORO PUMAREGA
C.I.F: G36630572
Coordinador técnico: Diana De la Peña Almansa

CONTACTO

Dirección:
AS AGULLAS, Nº 12 - PARADA
36379 - NIGRÁN - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-386914 Móvil:
Fax:
Email: administracion@centrojuanmaria.org
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Somos unha asociación de nais, pais e titores/as de persoas con discapacidade intelectual que nos unimos, fai xa 32 anos, para aportar aos nosos fillos/as o tutelados/as o benestar, a protección, educación e os apoios que necesiten para sua inclusión social e laboral plena no entorno no que viven.
A quién va dirigido:
Quién puede colaborar: Persoas con experiencia na area da discapacidade ou noutros sectores onde os beneficiarios principales sexan as persoas con discapcidade intelectual.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado