ASOCIACIÓN BENÉFICA SOCIAL DE PADRES Y AMIGOS LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR

Representante legal: JOSE FERNANDO SANTORO PUMAREGA
C.I.F: G36630572
Coordinador técnico: Diana De la Peña Almansa

CONTACTO

Enderezo:
AS AGULLAS, Nº 12 - PARADA
36379 - NIGRÁN - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-386914 Móbil:
Fax:
Email: administracion@centrojuanmaria.org
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quen somos: Somos unha asociación de nais, pais e titores/as de persoas con discapacidade intelectual que nos unimos, fai xa 32 anos, para aportar aos nosos fillos/as o tutelados/as o benestar, a protección, educación e os apoios que necesiten para sua inclusión social e laboral plena no entorno no que viven.
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: Persoas con experiencia na area da discapacidade ou noutros sectores onde os beneficiarios principales sexan as persoas con discapcidade intelectual.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado