ASOCIACIÓN GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER, AGADEA

Representante legal: Mª ISABEL GEY PEREZ
C.I.F: G15483498
Coordinador técnico: Lucía Fandiño Viqueira

CONTACTO

Dirección:
RÚA SALGUEIRIÑOS DE ABAIXO, 15 (CANCELAS/MALLOU)
15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981-595738 Móvil: 647589725
Fax: 981-595738
Email: agadea@agadea.org
Nº de voluntarios: 9

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

AGADEA é unha asociación sen ánimo de lucro, constituida en 1994 por un grupo de familiares de enfermos de Alzheimer para buscar xuntos respostas, compromisos, apios e recursos necesarios para coidar mellor e con menos dificultades aos seus enfermos. AGADEA ten os seguintes fins: - por un lado, asesorar, apoiar, informar e formar ás familias das persoas con demencia, coa finalidade de facilitarlles o coidado e mellorar a calidade de vida do enfermo; - por outro, informar á poboación dos aspectos relacionados coa presentación e evolución dos procesos de demencia en xeral, e, en particular, da enfermidade de Alzheimer.

A quién va dirigido:
Quién puede colaborar:
Población destinataria según segmento de edad
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado