ASOCIACIÓN GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER, AGADEA

Representante legal: Mª ISABEL GEY PEREZ
C.I.F: G15483498
Coordinador técnico: Lucía Fandiño Viqueira