ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA E FORMATIVA ILUSIÓN-ARTE LUCUS

Representante legal: ISABEL GARCÍA FOLGUEIRA
C.I.F: G27312321
Coordinador técnico: Antonio Armesto

CONTACTO

Dirección:
RÚA NOVA, 9 - 2º A
27001 - LUGO - LUGO
Teléfono: Móvil: 649432234
Fax:
Email: info@ilusion-arte.com
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Somos un grupo de homes e mulleres que nos unimos en asociación dende o ano 2004 cos seguintes fins: a.- O estudo e divulgación de todo tipo de actividades de animación, ocio, tempo libre, artisticas e culturais. b.- A formación no ámbito das liñas de actuación. c.- A promoción de actividades lúdicas, culturáis, turísticas, recreativas, de espectáculos e de animación. d.- A organización de todo tipo de eventos e actividades de animación, culturais, turísticas, teatrais, audivisuais e circenses. Para levar a cabo os nosos fins, a asociación organiza as seguintes actividades: a.- RUTAS E EXCURSIÓNS. b.- OBRADOIROS, CURSOS E SEMINARIOS. c.- CONGRESOS, EXPOSICIÓNS E EXIBICIÓNS d.- EVENTOS, CONCERTOS, FESTAS E ESPECTÁCULOS
A quién va dirigido: A nosa actividades dirixese ó publico en xeral tendo unha maior implicación co colectivo xuvenil, tentando darlles opcións para un ocio máis educativo, solidario e responsable.
Quién puede colaborar: A asociación vai dirixida a calquera persoa que se identifique cos fins proposts, e que queira participar activamente neles, tanto na propia organización das actividades como na captacion de voluntarios para as mesmas
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado