ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA E FORMATIVA ILUSIÓN-ARTE LUCUS

Representante legal: ISABEL GARCÍA FOLGUEIRA
C.I.F: G27312321
Coordinador técnico: Antonio Armesto

CONTACTO

Enderezo:
RÚA NOVA, 9 - 2º A
27001 - LUGO - LUGO
Teléfono: Móbil: 649432234
Fax:
Email: info@ilusion-arte.com
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos: Somos un grupo de homes e mulleres que nos unimos en asociación dende o ano 2004 cos seguintes fins: a.- O estudo e divulgación de todo tipo de actividades de animación, ocio, tempo libre, artisticas e culturais. b.- A formación no ámbito das liñas de actuación. c.- A promoción de actividades lúdicas, culturáis, turísticas, recreativas, de espectáculos e de animación. d.- A organización de todo tipo de eventos e actividades de animación, culturais, turísticas, teatrais, audivisuais e circenses. Para levar a cabo os nosos fins, a asociación organiza as seguintes actividades: a.- RUTAS E EXCURSIÓNS. b.- OBRADOIROS, CURSOS E SEMINARIOS. c.- CONGRESOS, EXPOSICIÓNS E EXIBICIÓNS d.- EVENTOS, CONCERTOS, FESTAS E ESPECTÁCULOS
A quen vai dirixida: A nosa actividades dirixese ó publico en xeral tendo unha maior implicación co colectivo xuvenil, tentando darlles opcións para un ocio máis educativo, solidario e responsable.
Quen pode colaborar: A asociación vai dirixida a calquera persoa que se identifique cos fins proposts, e que queira participar activamente neles, tanto na propia organización das actividades como na captacion de voluntarios para as mesmas
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado