ASOCIACIÓN XARELA FORMACIÓN-ANIMACIÓN

Representante legal: NATALIA TIERNO PÉREZ
C.I.F: G32261307
Coordinador técnico: NATALIA TIERNO PÉREZ

CONTACTO

Dirección:
RÚA PARRAL, 6 - SOBRADO DO BISPO
32890 - BARBADÁS - OURENSE
Teléfono: 988 250 847 Móvil: 649 610 750
Fax:
Email: info@xarela.com
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Somos unha asociación de ámbito autonómico formada basicamente por educadoras e educadores sociais, que conta tamén entre os seus membros, con profesionais de distintos ámbitos (traballadores/as socias, psicopedagogas-os, xerontólogas, monitores de tempo libre, mestres e animadores socioculturais.

A quién va dirigido:

Os nosos fins principais son a formación e a animación dos colectivos sociais máis desfavorecidos así como os nenos, a xuventude e as persoas maiores, motivando a ocupación do seu tempo de lecer en actividades culturais e lúdicas, procurando que aproveiten este tempo acadando unha formación que mellore a súa calidade de vida.

Quién puede colaborar:
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Maior
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado
Responsabilidad social corporativa