ASOCIACIÓN XARELA FORMACIÓN-ANIMACIÓN

Representante legal: NATALIA TIERNO PÉREZ
C.I.F: G32261307
Coordinador técnico: NATALIA TIERNO PÉREZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA PARRAL, 6 - SOBRADO DO BISPO
32890 - BARBADÁS - OURENSE
Teléfono: 988 250 847 Móbil: 649 610 750
Fax:
Email: info@xarela.com
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación de ámbito autonómico formada basicamente por educadoras e educadores sociais, que conta tamén entre os seus membros, con profesionais de distintos ámbitos (traballadores/as socias, psicopedagogas-os, xerontólogas, monitores de tempo libre, mestres e animadores socioculturais.

A quen vai dirixida:

Os nosos fins principais son a formación e a animación dos colectivos sociais máis desfavorecidos así como os nenos, a xuventude e as persoas maiores, motivando a ocupación do seu tempo de lecer en actividades culturais e lúdicas, procurando que aproveiten este tempo acadando unha formación que mellore a súa calidade de vida.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Maior
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa