ALCER, ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DO RIL - CORUÑA

Representante legal: RAFAEL RODRÍGUEZ MÁRTINEZ
C.I.F: G15058647
Coordinador técnico: ALFREDO SABORIDO PÉREZ

CONTACTO

Dirección:
Hotel de Pacientes do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, As Xubias, 84, 4º andar
15006 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981298759 Móvil: 670339066
Fax:
Email: info@alcercoruna.org
Nº de voluntarios: 117

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Alcer Coruña é unha entidade de ámbito provincial que, por unha banda, proporciona servizos e actividades a persoas con Enfermidade Renal Crónica (ERC), en espera de transplante, transplantadas de calquera órgano e familiares, na procura da maior autonomía e calidade de vida posíbel; e, por outra banda, desenvolve e apoia todo tipo de actuacións encamiñadas a facilitar información e propiciar dentro da sociedade a adquisición de actitudes positivas cara a doazón e transplante de órganos e tecidos.

A quién va dirigido:

Persoas con Enfermidade Renal Crónica Persoas en espera de transplante de calquera órgano Persoas en situación previa ao tratamento renal substitutivo Persoas en situación en tratamento renal substitutivo de diálise: hemodiálise (hospitalaria ou domiciliaria, con todas as súas variacións), diálise peritoneal (Diálise Peritoneal Continua Ambulatoria, Diálise Peritoneal Automática) Persoas transplantadas Familiares (termo entendido nun sentido amplo, pais, nais, parellas, amigos/as, fillos/as, veciños/as, etc) Poboación xeral

Quién puede colaborar:

Poboación xeral

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado