ALCER, ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DO RIL - CORUÑA

Representante legal: RAFAEL RODRÍGUEZ MÁRTINEZ
C.I.F: G15058647
Coordinador técnico: ALFREDO SABORIDO PÉREZ
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE DOAZÓN DE ÓRGANOS
CURSOS FORMATIVOS DESTINADOS A PERSOAS CON ENFERMIDADE DE RIL EN CALQUERA DOS SEUS ESTADÍOS, PARA IMPARTIR TALLERES NOS COLEXIOS EDUCATIVOS DAS CIDADES DE CORUÑA, FERROL E SANTIAGO