ASOCIACIÓN PÁRKINSON PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Representante legal: Mª RITA EDREIRA FRAMIL
C.I.F: G36456317
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
CALLE- MONTERO RIOS Nº 18
36930 - BUEU - PONTEVEDRA
Teléfono: 986324577 Móvil: 647421254
Fax: 986324577
Email: parkinson.bueu@gmail.com
Nº de voluntarios: 7

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Somos unha asociación sen ánimo de lucro que conta cun equipo multidisciplinar: 2 fisioterapeutas, 1 logopeda, 1 psicomotricista, 1 psicólogo, 1 podólogo e unha traballadora social para levar acabo un tratamento integral dos pacientes que acuden o noso centro de rehabilitación

A quién va dirigido:

Ofrecemos axuda a tódolas persoas afectadas de Parkinson e os seus familiares, para que atopen na nosa asociación todo aquilo que a eles lles preocupe

Quién puede colaborar:

Todo aquel que este disposto e queira compartir con nos esta grande tarefa para millorar nosa calidade de vida. Cho agradeceremos.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado