ASOCIACIÓN PÁRKINSON PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Representante legal: Mª RITA EDREIRA FRAMIL
C.I.F: G36456317
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
CALLE- MONTERO RIOS Nº 18
36930 - BUEU - PONTEVEDRA
Teléfono: 986324577 Móbil: 647421254
Fax: 986324577
Email: parkinson.bueu@gmail.com
Nº de voluntarios: 7

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación sen ánimo de lucro que conta cun equipo multidisciplinar: 2 fisioterapeutas, 1 logopeda, 1 psicomotricista, 1 psicólogo, 1 podólogo e unha traballadora social para levar acabo un tratamento integral dos pacientes que acuden o noso centro de rehabilitación

A quen vai dirixida:

Ofrecemos axuda a tódolas persoas afectadas de Parkinson e os seus familiares, para que atopen na nosa asociación todo aquilo que a eles lles preocupe

Quen pode colaborar:

Todo aquel que este disposto e queira compartir con nos esta grande tarefa para millorar nosa calidade de vida. Cho agradeceremos.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado