ASOCIACIÓN ARGALLANDO, EDUCACIÓN E TEMPO LIBRE

Representante legal: ANA MARÍA GARCÍA LIÑARES
C.I.F: G15820103
Coordinador técnico: ANA MARÍA GARCÍA LIÑARES

CONTACTO

Dirección:
LG. SEILÁN, 31
15839 - A BAÑA - A CORUÑA
Teléfono: 669-302218 Móvil: 669-302218
Fax:
Email: correo@argallando.com
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Argallando educación e tempo libre é unha entidade vinculada ó mundo da educación e do tempo de lecer que traballou en diferentes ámbitos da educación non formal. Na actualidade a nosa dirección estase a enfocar cara a unha educación máis consciente, desde unha perspectiva holística que inclúe o traballo desde o individual e desde o colectivo para que cada persoa vaia experimentando en si mesma o cambio consciente que quere no mundo
A quién va dirigido: A calquera colectivo aínda que neste momento non temos ningún proxecto en marcha.
Quién puede colaborar: Cando volvamos a reanudar a actividade actualizaranse os proxectos e calquera persoa interesada neles.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado
Responsabilidad social corporativa