ASOCIACIÓN ARGALLANDO, EDUCACIÓN E TEMPO LIBRE

Representante legal: ANA MARÍA GARCÍA LIÑARES
C.I.F: G15820103
Coordinador técnico: ANA MARÍA GARCÍA LIÑARES

CONTACTO

Enderezo:
LG. SEILÁN, 31
15839 - A BAÑA - A CORUÑA
Teléfono: 669-302218 Móbil: 669-302218
Fax:
Email: correo@argallando.com
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quen somos: Argallando educación e tempo libre é unha entidade vinculada ó mundo da educación e do tempo de lecer que traballou en diferentes ámbitos da educación non formal. Na actualidade a nosa dirección estase a enfocar cara a unha educación máis consciente, desde unha perspectiva holística que inclúe o traballo desde o individual e desde o colectivo para que cada persoa vaia experimentando en si mesma o cambio consciente que quere no mundo
A quen vai dirixida: A calquera colectivo aínda que neste momento non temos ningún proxecto en marcha.
Quen pode colaborar: Cando volvamos a reanudar a actividade actualizaranse os proxectos e calquera persoa interesada neles.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa