ASOCIACIÓN XUVENIL SOLPOR

Representante legal: CESÁREO IGLESIAS GRANDE
C.I.F: G32008450
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
RÚA COLÓN, 14 - 1º B
32800 - CELANOVA - OURENSE
Teléfono: 988-431538 Móvil: 661936633
Fax: 988431713
Email: curacelanova@yahoo.es
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Somos un grupo sensible diante a problemática da infancia e da xuventude. Pretendemos sensibilizar aos xoves dinte as festas tradicionais e o folclore popular. Tentamos crear nos xoves unha conciencia crítico-constructiva diante os problemas sociais. Queremos que aprecien a natureza mediante actividades ao Aire Libre.
A quién va dirigido: Aos xoves, en xeral; e, en particular aos disminuidos físicos, psíquicos e mentais. Por ampliación aos pais, e, dun xeito especial, aos de familias desestructuradas
Quién puede colaborar: Toda-las persoas sensibles diante a problemática xuvenil, e diante as familias desestructuradas
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado