ASOCIACIÓN XUVENIL SOLPOR

Representante legal: CESÁREO IGLESIAS GRANDE
C.I.F: G32008450
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA COLÓN, 14 - 1º B
32800 - CELANOVA - OURENSE
Teléfono: 988-431538 Móbil: 661936633
Fax: 988431713
Email: curacelanova@yahoo.es
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos: Somos un grupo sensible diante a problemática da infancia e da xuventude. Pretendemos sensibilizar aos xoves dinte as festas tradicionais e o folclore popular. Tentamos crear nos xoves unha conciencia crítico-constructiva diante os problemas sociais. Queremos que aprecien a natureza mediante actividades ao Aire Libre.
A quen vai dirixida: Aos xoves, en xeral; e, en particular aos disminuidos físicos, psíquicos e mentais. Por ampliación aos pais, e, dun xeito especial, aos de familias desestructuradas
Quen pode colaborar: Toda-las persoas sensibles diante a problemática xuvenil, e diante as familias desestructuradas
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado