CONCELLO DE A POBRA DO CARAMIÑAL

Representante legal: JOSÉ LUIS PIÑEIRO GRCÍA
C.I.F: P1506800J
Coordinador técnico: MARÍA BEGOÑA OLVEIRA SANISIDRO / TERESA PEREZ TORRES