CONCELLO DE A POBRA DO CARAMIÑAL

Representante legal: JOSÉ LUIS PIÑEIRO GRCÍA
C.I.F: P1506800J
Coordinador técnico: MARÍA BEGOÑA OLVEIRA SANISIDRO / TERESA PEREZ TORRES

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CASTELO 1
15940 - POBRA DO CARAMIÑAL - A CORUÑA
Teléfono: 981-832764 Móbil:
Fax:
Email: begona.olveira@apobra.gal
Nº de voluntarios: 28

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado