ASOCIACIÓN GALEGA DE FIBROMIALXIA, AGAFI

Representante legal: Mª DOLORES BERMÚDEZ VÁZQUEZ
C.I.F: G15752322
Coordinador técnico: Mª DOLORES BERMÚDEZ VÁZQUEZ

CONTACTO

Dirección:
RÚA DO HOME SANTO, 10-BAIXO
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981-574593 Móvil: 650-261738
Fax: 981-574593
Email: galicia@agafi.org
Nº de voluntarios: 14

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Enfermos/as de fibromialxia e persoas non afectadas pola enfermidade, amigos/as, etc.
A quién va dirigido: A todas aquelas persoas sensibilizadas con esta enfermidade, e as que non o estean e queiran saber en que consiste.
Quién puede colaborar: Todas aquelas persoas que o desexen
Población destinataria según segmento de edad
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Responsabilidad social corporativa