ASOCIACIÓN GALEGA DE FIBROMIALXIA, AGAFI

Representante legal: Mª DOLORES BERMÚDEZ VÁZQUEZ
C.I.F: G15752322
Coordinador técnico: Mª DOLORES BERMÚDEZ VÁZQUEZ