ASOCIACIÓN JUVENIL Y CULTURAL ATEIBO

Representante legal: Rafael Alberto Rodríguez Carrillo
C.I.F: G27013309
Coordinador técnico: Beatriz Dosío López

CONTACTO

Dirección:
PRAZA DA MILAGROSA, Nº 10
27003 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982-214957 Móvil: 633674528
Fax:
Email: cxateibo@gmail.com
Nº de voluntarios: 17

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A ASOCIACIÓN XUVENIL E CULTURAL ATEIBO é unha entidade sen animo de lucro, constituída en Lugo o 8 de nadal de 1979, e que conta con capacidade xurídica propia, independencia funcional, carácter sociocultural e expresa declaración non-política. Ten como finalidade xeral a de contribuír no tempo libre á educación e promoción integral dos nenos/as, adolescentes e mozos. Prestando todo tipo de servicios educativos e socias de acordo coas súas necesidades e intereses.

A quién va dirigido:

As nosas actividades e servicios van destinadas: - ós membros da asociación, - ó resto dos mozos e mozas do ámbito xuvenil Salesiano, - e á poboación infantil e xuvenil do entorno en xeral.

Quién puede colaborar:

Poderán pertencer a Asociación con pleno dereito aquelas persoas maiores de 14 anos e menores de 30 que teñan interese no desenrolo dos fins da Asociación e así o soliciten. Na actualidade somos uns 170 socios, dos que cerca de 30 tamén son animadores voluntarios da mesma.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Educación y voluntariado